Despre noi

S.C. RICOSTAR S.R.L. este o societate cu raspundere limitată, cu capital integral privat, înfiinţată în anul 1991. Sediul social este amplasat pe platforma industrială de sud a Muncipiului Tulcea (sediul fostului C.A.P.), pe strada Viticulturii, nr. 12, telefon 0240/533.529, fax 0240 531798.

Societatea îşi desfăşoară profilul de activitate în conformitate cu prevederile actului constitutiv, a certificatului de înregistrare, activitatea principală fiind: cod CAEN 4322 - lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat.

Societatea dispune de următoarea bază tehnico – materială :

  1. Atelier de tâmplărie
  2. Atelier de strungărie
  3. Atelier de sudură și confecții metalice
  4. Atelier instalații electrice
  5. Atelier deratizare – dezinsecție
  6. Atelier tâmplărie PVC

S.C. RICOSTAR S.R.L. TULCEA este distribuitor autorizat și agrementat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru furnizarea și punerea în funcțiune a stațiilor de epurare ape uzate tip Kumpak SBR. Stația de epurare ape uzate este un echipament local de tratare biologică a apelor reziduale degradabile, iar prin combinarea mai multor module SBR se pot obține fluxuri de apă de până la 2500 mc/zi.

Calitatea proiectelor executate este atestată de numeroasele certificări și premii obținute de organisme internaționale acreditate. Prin profesionalism și seriozitate, societatea și-a respectat obligațiile contractuale de-a lungul anilor, respectând normele de siguranță și calitate a construcțiilor precum și cele de protejare a mediul înconjurator.

Echipa noastra